ceturtdiena, 2009. gada 11. jūnijsLabdien

Vēlos pievienot Rīgas Būvvaldes izdotos noteikumus logu nomaiņai un tās projekta izstrādei.

trešdiena, 2009. gada 10. jūnijs

7.junijā 2009. gadā

Godājamie Mežaparka ēku īpašnieki un iedzīvotāji

Mežaparka apkaime ir viena no iekārotākajām dzīvesvietām Latvijā. Mežaparka attīstības biedrība (MAB), kuras vienojošā izjūta ir piederība šim vēsturiskajam rajonam un vēlme to saglabāt augstākajā iespējamajā kvalitātē. Biedrības dalībnieku kopsapulce kā vienu no Mežaparka iedzīvotājus satraucošu problēmu izvirzīja šī pieminekļa pasargāšanu no bojāšanas, un estētiskās vides uzlabošanu tajā.

Mani sauc Vilnis Šlars. Esmu iestājies MAB šogad, bet Mežaparkā dzīvoju gandrīz desmit gadus. Esmu sertificēts arhitekts, un vēlos saglabāt un darīt skaistāku Mežaparku – visas Latvijas sabiedrības kopīgo kultūras mantojumu.

Esmu uzņēmies MAB ietvaros, sabiedriskā kārtā, informēt cilvēkus par būvniecību saistītiem likumiem un pieminekļu aizsardzību, kā arī vērsties pret šo likumu neievērošanu sadarbībā ar Valsts Kultūras Pieminekļu aizsardzības inspekciju un Rīgas būvvaldi.

Galvenie mani darbības virzieni būs:

1. Nelikumīgas būvniecības apzināšana, un tās seku novēršana

2. Esošo pieminekļu apsekošana, vērtīgo būvdetaļu un ēku uzskaite un dokumentēšana.

3. Padomju mantojuma – vidi degradējošu šķūņu u.c. elementu novākšanas organizēšana.

Biežāk pieļautās kļūdas kultūras pieminekļa uzturēšanā ir logu nomaiņa neatbilstoši ēkas vesturiskajam stilam, neadekvāta izmēra un izskata sētas izbūves un citas darbības, kas mazina ēkas un vides kultūrvēsturisko vērtību.


Esmu apņēmies jums sniegt noderīgu informāciju un sabiedriskā kārtā konsultēt un palīdzēt ar padomu pieminekļu uzturēšanā un saglabāšanā.


Mežaparka bibliotēkā (Visbijas prospekts 18) esmu iesniedzis brošūru, kurā aprakstīta vēsturisko logu atjaunošanas un nomaiņas metodika, pievienoju arī būvvaldes rekomendācijas logu nomaiņai.


Attiecībā uz pieminekļu saglabāšanu esmu ievērojis, ka cilvēki grēko, pilnīgi nevērīgi izturoties ne tikai pret būvniecību regulējošiem likumiem, bet arī civillikumu, aizskarot citu īpašnieku tiesības.

Mežs ir vieta, kur cilvēks var atpūsties un doties tīkamās pastaigās, mēs pamatoti satraucamies, ja mūsu mīļotā pastaigu vieta tiek piegružota ar atkritumiem. Līdzīgi ir arī ar Mežaparku, kura vērtība ir tā kultūrvēsturiskais mantojums, kurš ir nodots Mežaparka iedzīvotāju un namu īpašnieku gādībā. Tādēļ, aicinu Jūs vērsties pēc padoma pie kompetentiem speciālistiem par ēku remontēšanu, detaļu nomainīšanu vai renovāciju, kā arī, lūdzu informējiet par būvniecības noteikumu pārkāpumiem, ko pamanāt Mežaparka teritorijā.

Ceru uz Jūsu atsaucību un ieinteresētību kopējā darbā - Mežaparka vērtības saglabāšanā, lai arī pēc 100 gadiem mēs varētu lepoties ar vietu, kur dzīvojam.

Cieņā Vilnis Šlars